اداره ثبت اختراعات ترکیه

 ترکیه از جمله کشورهایی است که مدل مصرفی (utility models) در اداره ثبت اختراعات ترکیه آن قابل ثبت است.

در سال ۲۰۱۴ در حدود ۳۴۰۰ ثبت داخلی و ۸۷ ثبت خارجی در زمینه مدل های مصرفی در این کشور ثبت شده است.

با پیشرفت تکنولوژی در حال حاضر قادر به انجام تحقیق

و توسعه کار را می توان در یک راه بسیار ساده تر از زمان های قدیمی انجام. با این حال،

هر چند مردم توسعه ایده های فن آوری به احتمال از سرگیری,

یک ایده از ابتدا به تولید و توسعه این ایده به ارمغان می آورد هر دو ماده و اخلاقی

و نیز به عنوان یک فرایند چالش برانگیز. بنابراین، برای ثبت نام اینجا و ایده های تولید شده توسط افراد

و در شکل گیری این ایده ها, بدون استفاده از هر گونه مواد افزودنی در توسعه از افراد غیر مجاز مورد نیاز برای جلوگیری از ناعادلانه سود.

همچنین با این ایده برای آن اداره ثبت اختراعات ترکیه آنها باید با ثبت اختراع در میان مردم از طریق TPA نام ثبت نام.

ایده اختراع که در شخص و یا سازمانی ثبت و در هر راه بدون اجازه صریح از شخص یا نهاد مورد استفاده قرار نمیگیرد.

صاحبان حق ثبت اختراع که افراد یا موسسات داشتن حقوق قانونی

که به طرق قانونی اعمال می شود اگر یک وضعیت مخالف وجود دارد.

 اداره ثبت اختراعات ترکیه حمایت از توسعه در ترکیه به نام ایده TPI او در میان مردم برقرار

بخوانید!
مناطق آزاد تجاری در ترکیه

و برای محافظت از توسعه ایده یک سازمان مستقل است.

ثبت اختراعات ترکیه

اگر شما یک ایده که شما را توسعه داده اند و ثبت ایده شما می خواهید به TPA چه شما نیاز به برای ثبت نام از اختراع ثبت درخواست.

اختراعات مورد استفاده توسط شخص دیگری قبل از شما ذهن خود را به منظور ثبت نام, باید بازدیدکنندگان معمولی و میهمانان باشد.

درخواست شما برای ثبت اختراع رد خواهد شد آن است که اگر تشخیص داده شود که چنین وضعیتی.

بنابراین، در میان مردم او را اداره ثبت اختراعات ترکیه ثبت اختراع به نام TPI باید با استفاده از اختراع ثبت شده

و برنامه های ثبت اختراع قبل از ساخت پرس و جو باید مطمئن شوید که به طور کامل اصلی به دلیل شود ساخته شده.

ایده خود را از سوال در باره نتایج ثبت اختراع شده است قبل از استفاده نمی شود اداره ثبت اختراعات ترکیه یا به عبارت دیگر،

نرم افزار خود را خواهد شد مورد تایید و ثبت اختراعات ثبت شده ترکیه موسسه ثبت اختراع خواهد شد با ثبت نام و ذهن شما را بر شما محافظت.

سیستم بررسی اظهارنامه های اختراع در اداره ثبت اختراع ترکیه examination می باشد.

در مرحله اول دفتر ترکیه اقدام به بررسی می کند.

این دفتر در حال حاضر نود نفر examiner دارد

و چنانچه بررسی آنها در مورد اختراع نتیجه خوبی داشته باشد، ثبت انجام می شود.

در غیر این صورت پرونده به یکی از ادارات طرف قرارداد جهت بررسی واگذار می شود.

بخوانید!
مشاغل اجرایی پردرآمد ترکیه

اداره ثبت اختراع اروپا، سوئد، روسیه و دانمارک از جمله دفاتری هستند

که مخترع می تواند جهت جستجو اختراع خود انتخاب کند.

نظر نهایی جهت ثبت یا عدم ثبت یک اختراع از این دفاتر دریافت می گردد.

اختراعات ترکیه

در سال ۲۰۱۴ تعداد ۱۲٠٠ اختراع در این اداره توسط متقاضیان ملی به ثبت رسیده.

همچنین تعداد ۷۲۰۰ اختراع از خارج از کشور در این اداره ثبت شده است.

بیشترین متقاضی ثبت از خارج از کشور در ترکیه دفتر اتحادیه اروپا می باشد

که در سال ۲۰۱۴ تعداد ۷۱۰۰ عدد درخواست به این اداره داده است. (اعداد تقریبی می باشد)

 

این دفتر در تلاش است پس از افزایش تعداد examiner ها

و همچنین افزایش اطلاعات پایگاه داده خود به عنوان یکی از دفاتر جستجوی معاهده PCT کاندید شود.

 

مخترعین ترک حدودا یک صد اختراع در معاهده همکاری ثبت اختراع PCT در سال ۲۰۱۴ به ثبت رسانده اند.