اقامت ترکیه و اجازه کار

قبل از توضیح درمورد اقامت کشور ترکیه لازم به توضیح هست چنانچه شما پنج سال متوالی اقامت کاری بر روی شرکت خود یا شرکتی دیگر گرفته و در این مدت حداکثر شش ماه بیشتر خارج از ترکیه نبوده باشید می توانید برای اخذ تابعیت و پاسپورت ترکیه اقدام کنید

بر روی هر شرکت، بازای هر ۴۰ هزار لیر سرمایه، می توان یک اجازه کار و در نتیجه یک اقامت ترکیه گرفت.

دقت کنید که شما نمی توانید در ابتدای کار یک شرکت

با سرمایه مثلا۱۲۰ هزار لیر ثبت کنید و سه اقامت ترکیه درخواست بدهید.

اقامت ترکیه

این مسئله باید ابتدا نهایتا با دو اقامت شروع شود

و در ادامه کار اقدام به افزایش سرمایه و درخواست اقامت بیشتر کنید.

دقت کنید که مدیر عامل می تواند اجازه کار و اقامت بگیرد در حالیکه جزء سهامداران نیز نباشد.

در زمان تحویل مدارک اقامتی برای فرد ابتدا نیاز است بیمه یک کارمند رد شود.

بعد از اخذ کارت اقامت بیمه کنسل شده و در زمان تمدید اقامت باید شش ماه اخیر

حتما ۵ کارمند ترک از طریق شرکت شما بیمه رد کرده باشند.

اقامت ترکیه و اجازه کار

اجازه کار

بابت این باید هزینه ۵ کارمند ترک بمدت شش ماه را که حدود ۱۲۰۰۰ لیر ترک

یعنی ۴۰۰ لیر بازای هر کارمند در هر ماه می باشد پرداخت شود.

این بیمه جدای از بیمه خود شخص شماست. این مسئله هر بار در زمان اقامت باید رعایت شود.

بخوانید!
افتتاح حساب بانکی در ترکیه

بعد از اخذ کارت می توان این مسئله را متوقف کرد.

در هنگام درخواست اجازه کار، شما نیاز به مدرک تحصیلی قبلی خود نیز دارید.

این مدرک می تواند لیسانس، دیپلم یا سیکل باشد. مهم مدرک تحصیلی شماست.

هزینه اخذ اجازه کار و اقامت کشور ترکیه ۲۰۰۰ دلار می باشد

بازای هر ۵ کارمند ترک می توان یک کارمند خارجی استخدام کرد.

یعنی اگر بخواهید در شرکت خود دو کارمند خارجی استخدام کنید باید ده کارمند ترک در استخدام داشته باشید