نرخ بیکاری ترکیه

افزایش نرخ بیکاری ترکیه

نرخ بیکاری ترکیه

دفتر آمار ترکیه نرخ بیکاری در ترکیه را نسبت به زمان مشابه سال قبل خود ۱۲/۳ درصد دانست که این میزان نسبت به زمان مشابه در سال گذشته دو درجه افزایش داشته است.

تعداد افراد بیکار در ماه جولای سال ۲۰۱۸ به سه میلیون و ۵۳۱ هزار نفر رسیده بود که امسال این میزان رو به رشد است و زیادتر شده است.

گزارش دفتر آمار ترکیه نشان میدهد میزان اشتغال در حوزه کشاورزی این کشور ۲۴۷ هزار نفر کاهش یافته است هماکنون ۱۹.۷ درصد از افراد شاغل در ترکیه در حوزه کشاورزی، ۱۹.۵ درصد در حوزه صنعت، ۶.۲ درصد در حوزه ساختوساز و ۵۳.۹ درصد نیز در حوزه خدمات مشغول به کار هستند.


مهمترین شاخص بیکاری در ترکیه را باید با نرخ بیکاری در بین جوانان سنجید که داده های ارائه شده نشان می دهد در ماه جولای سال گذشته نسبت بیکاری در جوانان بین ۱۵ تا ۲۴ سال ۳/۱۶ درصد بود که در جولای سالجاری به ۱۸ درصد رسید که در واقع نزدیک به دو برابر نرخ رسمی بیکاری در این کشور است
از سوی دیگر در دوره مورد بحث میزان اشتغالزایی در اقتصاد ترکیه با ۶۰۱ هزار نفر افزایش به ۲۶ میلیون و ۹۹ هزار نفر رسید. در این دوره تعداد شاغلین در بخش کشاورزی ۸۱ هزار نفر کاهش و در بخش غیرکشاورزی ۶۸۲ هزار نفر افزایش یافت. موسسه آمار دولتی ترکیه بیش از دوسال است که داده های مربوط به بازار کار این کشور را در دوره های سه ماهه تعقیب کرده و میانگین آن را اعلام می کند. به گفته دیگر آمار مربوط به ماه جولای در واقع میانگین آمار مربوط به ماه های ژوئنجولایاوت می باشد

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید