لغو امتیاز تجاری به هند و ترکیه

لغو امتیازات تجاری به هند و ترکیه توسط ترامپ

لغو امتیاز تجاری به هند و ترکیه توسط ترامپ

به دستور دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا امتیازات تجاری آمریکا برای هند و ترکیه لغو شده است.

دفتر نمایندگی ایالات متحده در سازمان تجارت جهانی اذعان داشت که دولت آمریکا در نظر دارد هند و ترکیه را از فهرست کشورهای درحال توسعه برخوردار از ترتیبات نظام عمومی خارج کند و دو کشور هند و ترکیه را متناسب با این ترتیبات نمیدانند.

بنابر صحبت های آمده در این بیانیه هند به وعده های خود در زمینه دسترسی صادرکنندگان آمریکایی به بازارهای این کشور عمل نکرده است و ترکیه از آنجایی که به توسعه اقتصادی لازم دست یافته است نمیتواند به عنوان کشوری توسعه نیافته و فقیر در این فهرست جای داشته باشد.

در نظام عمومی تجارت جهانی ترتیباتی وجود دارد که طبق آن سازمان تجارت جهانی به منظور کمک موقت به کشورهای توسعه نیافته و کم درآمد این کشورها را به عضویت این سازمان درمی آورد.

طبق گفته های ترامپ شرایط کشور ترکیه منطبق به شرایط کشورهای فقیر و توسعه نیافته نبوده و طبق مقررات سازمان تجارت جهانی، کشورهای عضو متعهد میشوند متقابلا موانع و محدودیتهای موجود بر سر راه تجارت آزاد با یکدیگر به خصوص تعرفههای گمرکی را کاهش دهند یا حذف کنند.

در همانحال، به منظور حمایت و کمک به کشورهای توسعه نیافته و کم درآمد، به این کشورهای اجازه داده شده است تا برای مدتی معین، در تجارت با کشورهای پییشرفته و ثروتمند از مزایای تجارت آزاد در زمینه صادرات برخوردار شوند اما مجاز باشند محدودیتهایی را در زمینه واردات از این کشورها اعمال کنند.

در مورد ترکیه، ترتیبات نظام عمومی تجارت ترجیحی از سال ١٩٧۵ به اجرا گذاشته شده است. نمایندگی ایالات متحده در سازمان تجارت جهانی گفته است که اقتصاد ترکیه در حال حاضربهسطح بالاتری از توسعه اقتصادیرسیده و میتواند از برنامه حمایتی کنار گذاشته شود.

در مورد هند، نمایندگی ایالات متحده در سازمان تجارت گفته است که این کشوردامنه گستردهای از محدودیت های تجاری را به اجرا گذاشته که بر تجارت خارجی آمریکا تاثیرات منفی محسوسی داشته است.”

تصمیم آمریکا در مورد تجارت با ترکیه و هند دست کم تا شصت روز پس از ابلاغ رسمی آن به سازمان تجارت جهانی و دو کشور مورد نظر اجرایی نخواهد شد.

روز گذشته دونالد ترامپ در نامههایی به روسای مجلس نمایندگان مجلس سنا آنان را از تصمیم خود آگاه کرد. وی در این نامه گفته است که در مورد هند تصمیم خود راپس از تماسها و مذاکرات مفصلبین دو کشور اتخاذ کرده و افزوده است که همچنان به این تماسها ادامه میدهد تا مشخص شود آیا دولت هند در نظر دارد به صادرکنندگان آمریکایی امکان دسترسی منصفانه به بازارهای آن کشور را بدهد یا نه.”

وی در این نامه گفته است که ترکیه دیگر یک کشور توسعه نیافته و مستحق برخورداری از امتیازات نظام عمومی تجارت ترجیحی نیست.

منبع: بی بی سی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید