نوشته‌ها

لغو امتیاز تجاری به هند و ترکیه

لغو امتیازات تجاری به هند و ترکیه توسط ترامپ

/
لغو امتیاز تجاری به هند و ترکیه توسط ترامپ به دستور دونالد ترامپ،…
مبادلات تجاری ترکیه

افزایش ۴۰ درصدی مبادلات تجاری ترکیه و ازبکستان

/
مبادلات تجاری ترکیه و ازبکستان ۴۰ درصد افزایش داشته است مباد…