نوشته‌ها

ویران سازی اقتصاد ترکیه

تهدید ترامپ به ویران سازی اقتصاد ترکیه

/
ترامپ در خصوص ویران سازی اقتصاد ترکیه هشدار میدهد دونالد ترامپ، ریی…
وضعیت اقتصادی ترکیه

کلیچدار اوغلو از وضعیت اقتصادی ترکیه انتقاد کرد

/
کلیچدار اوغلو از وضعیت اقتصادی ترکیه انتقاد کرد کلیچدار اوغلو رهبر…