نوشته‌ها

تابعیت ترکیه

سرمایه گذاری به امید تابعیت

/
سرمایه گذاری در ترکیه به امید تابعیت ترکیه این روزها شاهد نوسانات …
استانبول کارت

استانبول کارت یا آکبیل ترکیه

/
استانبول کارت یا آکبیل ترکیه استانبول کارت یا آکبیل برای استفاده از س…
جشن سال نو و کریسمس در استانبول

جشن سال نو و کریسمس در استانبول

/
جشن سال نو و کریسمس در استانبول کشور ترکیه مسلمان نشین بوده و از …
بدروم ترکیه

زندگی در بدروم ترکیه

/
زندگی در بدروم ترکیه بدروم یکی از شهرهای آرام ترکیه است که ب…