نوشته‌ها

عملیات مشترک ایران و ترکیه

عملیات مشترک ایران و ترکیه علیه پ ک ک

/
عملیات مشترک ایران و ترکیه علیه پ ک ک به نقل از وزیر کشور ت…
بازداشت ۲۹۵ نظامی در ترکیه

بازداشت ۲۹۵ نظامی در ترکیه

/
بازداشت ۲۹۵ نظامی در ترکیه ۲۹۵ نظامی در ترکیه به اتهام ارتباط با گ…
نرخ بیکاری ترکیه

افزایش نرخ بیکاری ترکیه

/
نرخ بیکاری ترکیه دفتر آمار ترکیه نرخ بیکاری در ترکیه را نسب…