| سایت جامع ترکیه
#7262
رایان میرزارایان میرزا
مشارکت کننده

سلام بچه ها
من قصد تحصیل در ترکیه

رو دارم.
کسی اطلاعی داره؟ دانشگاه های ترکیه خوبه؟