| سایت جامع ترکیه
#4702
ژیلا شهناییعسل
میهمان

وقتی زبان ترکی بلد نیستیم چه طوری میشه مدرسه ترکی بریم و درس بخونیم ؟