| سایت جامع ترکیه
#4657
ژیلا شهناییترلان
میهمان

از کدوم مرز بهتره که خروج بزنیم ؟