| سایت جامع ترکیه
#4635
mehrnoosh ahmadiAhmadi
مدیر

بله سند هم به نامتون میخوره .پلاک هم به نامتون میشه .مثل ایران