| سایت جامع ترکیه
#4634
mehrnoosh ahmadiAhmadi
مدیر

بله صد درصد میتونین مدرسه ترک درس بخونین وخیلی بهتر هم هست .تمام مدارکتون رو مهر آموزش و پرورش باید بزنید وباخودتون بیارید ودرترکیه به اداره آموزش وپرورش مراجه میکنید ومدارکتون رو برای معادل سازی میدید .بعد از معادل سازی میتونید ثبت نام کنید