| سایت جامع ترکیه
#4629
ژیلا شهناییمحمودی
میهمان

شرکت شخصی بهتره یا با مسئولیت محدود ؟