| سایت جامع ترکیه
#4628
ژیلا شهناییالناز
میهمان

من کلاس هفتم هستم و می خواهیم بیایم استانبول واقعا می تونم مدرسه ترک درس بخونم ؟ مدرسه ایرانی دوست ندارم اگر میشه چه جوری ؟