| سایت جامع ترکیه
#4622
mehrnoosh ahmadiAhmadi
مدیر

اقامت موقت یکساله است وبعد از اتمامش میتونید تمدیدش کنید.ودر واقع اقامت توریستی بهش میگن .
اقامت دائم اقامت همیشگی است وبهش وطن داشی میگن و شما پاسپورت ترک میگیرید .