آزمون های ورود به دانشگاه ترکیه

آزمون های ورود به دانشگاه ترکیه

/
آزمون های ورود به دانشگاه ترکیه  آزمون YÖS در دو قسمت ارائه میشود که د…
تحصیل در مدارس ترکیه

شرایط ادامه تحصیل ترکیه

/
شرایط ادامه تحصیل ترکیه در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا اخذ پذیرش در مقطع ک…
اقامت تحصیلی ترکیه

مزایای بورس تحصیلی ترکیه

/
کمک هزینه تحصیلی ماهیانه: پرداخت کمک هزینه ماهیانه به مبلغ …
اقامت تحصیلی ترکیه

اقامت تحصیلی ترکیه

/
اقامت تحصیلی ترکیه   برای اخذ اقامت تحصیلی ترکیه باید ابتدا در …
آزمون yos ترکیه

آزمون yÖs دانشگاه های ترکیه

/
آزمون yos ترکیه شرایط امتحان برای دانشجویان خارجی مقطع لیسانس شرایط و تعهدات…
پذیرش دانشجو

دانشگاه های معتبر ترکیه

/
فهرست  دانشگاه‌های معتبر ترکیهوزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ارائه …
ازمیر

هزینه زندگی دانشجویی

/
هزینه زندگی دانشجویی در ترکیههزینه های زندگی دانشجویی در ترکیه ب…
پذیرش دانشجو

ادامه تحصیل در ترکیه

/
شرایط ادامه تحصیل در دانشگاه های ترکیه برای مقطع کارشناسی:   در سال …