پناهندگی و دیپورت ترکیه

پناهندگی و دیپورت ترکیه

پناهندگی و دیپورت ترکیه

راه های جلوگیری از اخراج توسط اداره مهاجرت یا پولیس ترکیه

همان قسم که در نوشته های قبل یاد آور شدیم که پرونده اساسی ترین عامل تعیین کننده سرنوشت یک پناهجو است که به ادارات پناهندگی ارائه می کنند. نحوه ارائه پرونده است که یک پناهجو را به یک کشور امن می رساند و یا وی را پس به کشورش برمیگرداند.

پناهجویان بسیاری با انجمن ارتباط برقرار کرده و سوالات بسیاری از نحوه وکالت وکیل کمیساریای عالی پناهندگان، ردی پرونده، دیپورت شدن، بسته شدن پرونده و… مطرح می کنند، به این اساس لازم دیدم درین مورد به پناهجویان کمک کرده و اطلاعات لازم را باید در اختیار آنها گذاشته شود.

به این اساس پرونده (کیس) خود را به نحوی تنظیم کنید که بتوانید در مرحله اول رسیدگی به پرونده جواب مثبت بگیرید. به هیچ وجه به این امید نباشید که در صورت رد درخواست پناهندگی بتوانید در مرحله استیناف و در دادگاههای پناهندگی و مهاجرتی جواب مثبت بگیرید.

در واقع با رد شدن درخواست پناهندگی در مرحله اول و ارجاع پرونده به مراحل بالاتر کار پناهجو سختتر می شود. میدانیم هنگامکه اداره مهاجرت به درخواست پناهندگی جواب منفی می دهد آنزمان پرونده به دادگاه ارسال می شود. پناهجو در مقابل اداره مهاجرت و پناهندگی قرار گرفته و از طرف دیگر زمان  و هزینه زیادی را نیز در برگرفته تا دوباره یک پناهجو پرونده اش را به روند عادی برگرداند.

مشخص است که در مرحله استینافی به درخواست پناهندگی، دادگاه مهاجرت و پناهندگی بین پناهجو و اداره مهاجرت قضاوت می کند. در این شرایط اداره مهاجرت سرسختانه از حکم خود (از جواب ردی که به درخواست پناهندگی پناهجو داده است) دفاع کرده و پناهجو باید دادگاه را قانع کند که رای اداره مهاجرت اشتباه است.

پرونده پناهجویان در ترکیه در دو بخش، اداره مهاجرت دولت ترکیه و دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد سروکار دارد و هر پناهجو مجبور است که مصاحبه هایش را هم در اداره مهاجرت و هم در دفتر کمیساریا به پیش ببرد. به این خاطر معمولا پرونده های ضعیف ممکن است هم از اداره مهاجت و هم از دفتر کمیساریا رد و یا بسته گردند. با رد یا استیناف پرونده ها از طرف هر دو اداره، سرنوشتی جز رد مرز یک پناهجو را بدنبال ندارد. اما هر دو اداره قبل اخراج، به پناهجو یک و یا چندین بار حق اعتراض می دهند تا یکبار دیگر بتواند از پرونده اش دفاع کرده و دلایل قانع کننده ای برای آنها ارائه کند.

اصل منع اخراج پناهنده:

بر اساس بند  اول ماده ۳۳  کنوانسیون ۱۹۵۱  ژنو: ” هیچ یکی از دول متعاهد به هیچ دلیلی پناهنده ای را به کشورهای که امکان دارد به دلایل مربوط به نژاد، مذهب، ملیت وعضویت در دسته ای اجتماعی، زندگی یا آزادی او در معرض تهدید واقع شود، تبعید نخواهد کرد ویا باز نخواهد گردانید.”

پناهنده در اصل بر اساس معاهدات بین المللی به زور واجبار برگردانده نمی شود. البته این معاهده بالای دولت های الزام اور است که سندی را بر نقض معاهده پناهندگی۱۹۵۱  با دولت افغانستان، با میانجی گری سازمان ملل امضاء نه کرده باشد. اما اگر معاهده بر اساس پروتکل۳  جانبه نقض شده باشد آن دولت می تواند پناهنده افغانی را اجبارا بر گشت دهد. هر چندکه در اصل سند مذکور کلمه اجبار وجود ندارد. اماهمین که دولت افغاستان تعهد نموده است که زمینه زندگی وامنیت پناهنده  در افغانستان فراهم است یا آن را فراهم می نماید، کافی است برای دولتها که شرایط ونوع اقامت وزندگی را بر پناهنده تحمیل نماید که خود مجبور به باز گشت شود.

پناهجو قبل از هر کاری دلایل  ردشدن تقاضای پناهندگی خودرا که از مراجع رسمی دریافت می نماید دقت وبررسی نماید. ریشه های اصلی رد پناهندگی خود را که در گفته ها وارائه مدارک ادعایش نهفته است مرور نماید. مدارک، اسناد وادعاها با دلایل رد پناهندگی بسنجد. برای دریافت راه حل اساسی مشورت با کسانی دیگری نیز بد نیست.

پس از آنکه مشکل درک شد؛ پناهنده  یک بار دیگر تمام جوانب مختلف پرونده خودرا ارزیابی نموده وتوجه خود را به دو نکته اساسی معطوف نماید:

 • مجموعه ای گفته هایش می بایست منظم، غیر متناقض وعاری از هر گونه تضاد گفتاری باشد.
 • مدارک ودلایل ادعای پناهنده، اکثرا هم وطنان ما به خاطر همین مشکل دومی، تقاضای پناهندگی شان رد می شود. مدارک باید با ادعا مطابقت داشته باشد ونیز با واقعیت های جاری در کشور تطابق داشته باشد.

هر پناهنده باید این موضوع را بداند که اگر به دلایل زیر کشورشان را ترک کرده باشند، پناهنده محسوب نمی شوند و دیپورت در انتظارشان است:

 • بدلایل اقتصادی
 • بدلایل حوادث طبیعی از قبیل سیل ، خشکسالی و یا زلزله
 • نرفتن به زندان بخاطر محکومیت طبق قانون جزای عمومی در محاکمه عادلانه
 • بخاطر شرکت در نزاع جنایی و یا فعالیتهای تروریستی با میل و رضایت خود
 • فرار از خدمت سربازی


مرحله استینافی در
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

اگر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل درخواست شما را نپذیرد، باید به شما نامه‌ای با اشاره به دلیلی که پرونده  شما را مردود نموده است بفرستد، در آن نامه همچنین نیز توضیح داده می‌شود که شما این حق را دارید که درخواست استیناف نمایئد، شما ۳۰ روز از لحظه‌ای که مردود شدن شما را به شما اطلاع می‌دهند فرصت دارید که در‌‌‌‌‌خواست استیناف بدهید. استیناف باید در فرم اصلی درخواست استیناف که بوسیله کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل به شما فرستاده شده است پرشده و ارسال شود. اگر مدرکی در مورد دعوی شما پس از تاریخ مصاحبه به شما داده شده است و شما آن را به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل تحویل نداده‌اید می‌توانید با تهیه کپی از نسخه اصلی آن را بهمراه برگه استینافتان به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل ارائه نمائید.

بیشتر پناهجویانی که ردی پرونده آنها اعلام می شود، به سازمانی به نام هلسینکی مراجعه می کنند ایین سازمان نیز به خاطر کمبود مترجم و وکیل نیز خیلی آهسته به مشکل پناهجولان پاسخ می دهند و پرونده های پناهجویان استینافی را به پیش می برند. سازمان هلسینکی اساسا یک سازمانی هست که برای حقوق بشر، آزادی، صلح و دموکراسی کار می کند که یک سازمان غیردولتی بوده و به صورت ان جی او هست. یک قسمت کوچک آن برای پناهنده ها فعالیت می کند.

بعضی از پناهجویان که توانایی مالی بهتری دارند می توانند از هزینه شخصی شان وکیل بگیرند تا بهتر بتوانند پرونده شان را در کمیساریا به پیش ببرند اما باید متوجه باشید که با این طریق در دام شبکه های غیرقانونی نیفتید که در آنصورت هم شما جرمی را مرتکب شده اید و هم آن شبکه.

معمولاً برگه استیناف بطور کلی نباید بیش از یک صفحه باشد ، ولی اگر هم بیشتر باشد بازهم مورد بررسی قرار می‌گیرد، برگه استیناف باید شامل موارد زیر باشد:

 • مقدمه، به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، به اداره شعبه آنکارا، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل با درخواست پناهندگی من موافقت ننموده‌اند و این نامه اعتراض به تصمیم گرفته شده می‌باشد.
 • مشخصات شخصی ، نام و نام خانوادگی بطور کامل و شماره پرونده خود (در کمیساریای عالی سازمان پناهندگان) را نیز یادداشت نمائید.
 • توضیح دهید که چرا کشور خود را ترک نمودید و به چه علت قادر به بازگشت به کشورتان نمی‌باشید، بطور خلاصه در ۴ الی ۵ سطر بازگو نمائید، اگر نتوانستید همه اطلاعاتی را که می‌خواستید در روز مصاحبه بازگو نمائید، در این خصوص توضیحاتی را ارائه نمائید و همچنین اعلام نمائید به چه دلیلی نتوانستید این اطلاعات را به هنگام مصاحبه قبلی بازگو نمائید. مهم است که فقط دلایل اصلی را به شکل کوتاه بنویسید.
 • از زمان مصاحبه شما با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، امکان دارد شما فعالیتی انجام داده باشید و یا اتفاقی برای شما در ترکیه افتاده باشد که این ترس را در شما بوجود آورد که نتوانید به کشورتان بازگردید، اگر این چنین می‌باشد آن را در برگه استیناف خود قید کنید و توضیح دهید که چطور موجب ترس شما می‌شود. همچنین اگر شما مشکل حفاظت در ترکیه را دارید از قبیل:  مشکلات حاد سلامتی و یا نگرانی امنیتی ، آن را نیز در ۲ یا ۳ جمله توضیح دهید.
 • نتیجه، امضاء و تاریخ را قید نمائید، و همچنین از کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل درخواست می‌کنید در خصوص استیناف شما از شما حمایت کند و به شما مصاحبه مجدد بدهد.

از درخواست استیناف خود نسخه کپی شده آماده کنید و برگه اصلی را به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل بفرستید، پس از اینکه نامه استیناف را ارسال کردید ممکن است به شما مصاحبه استیناف داده شود، ممکن است پس از ارسال نامه استیناف چندین ماه تا یک سال  مصاحبه شما طول بکشد.

مصاحبه استیناف شبیه به مصاحبه اول شما بوسیله کمساریای عالی پناهندگان سازمان ملل انجام می‌شود، اما شخص مصاحبه کننده سوالاتی در مورد استیناف شما از شما خواهد پرسید، به همین دلیل ممکن است مصاحبه شما کوتاهتر از مصاحبه اول شما باشد، شما این حق را دارید که بطور قانونی در مصاحبه استینافی خود حضور داشته باشید.

مرحله استینافی در اداره امنیت ترکیه و یا اداره مهاجرت

زمانی که پناهجویی خود را به کمیساریای عالی معرفی می کند، عملا خود را به وزرات کشور ترکیه نیز معرفی می کند. کمیساریای عالی بسته شدن پرونده پناهجو را به دولت اطلاع می دهد و این دولت ترکیه هست که تصمیم می گیرد که در ترکیه بمانید یا به کشورتان برگردید. در بعضی موارد دولت ترکیه نظر به موارد حقوق بشری و مسایل امنیتی افغانستان واکنشی نشان نمی دهد اما در بسیاری از موارد پناهجو را دیپورت می کنند و بسیاری هم غیرقانونی به زندگی خودشان ادامه می دهند. به فرض اگر دیپورت اول یا دوم و یا سوم در جریان بود، ابتدا باید به دادگاه اداری شهر محل اقامتش و یا در آنکارا شکایت کنند و اعتراض کنند به حکم دیپورت که اقامتشان را به شکلی بگیرند یا حداقل حکم دیپورت الحاق شود. بعد از آن باید از طریق اشخاصی که کارشناس و وکیل و یا سازمان معتبری هستند و در امور پناهندگان فعالیت می کنند مراجعه کنند.

معمولا یک پناهجو بعد از ورود به ترکیه و ثبت نام در پلیس یا اداره مهاجرت، به وی یک وعده ملاقات داده می‌شود برای اینکه آیا با درخواست پناهگاه موقت وی موافقت می‌شود یا نه. پلیس درخواست وی را براساس دلیل ترک از کشورش، چطور به ترکیه رسیده و چرا از بازگشت به کشورش می‌ترسد ارزیابی می‌کند، از وی خواسته خواهد شد تا برای اطلاع از نتیجه درخواستشان مراجعه کنند.

اگر درخواست پناهندگی یک پناهجو رد شود، پلیس حتماً باید به وی اطلاع کتبی بدهد (اولین ردی در پلیس). مدت  ۱۵یا ۳۰ روز فرصت دارید تا نسبت به ردی درخواست خود اعتراض (استیناف خواستن) نمائید. اگر در طی زمان مذکور اعتراض ننماید، از وی خواسته خواهد شد که ترکیه را در ۱۵ روز آینده ترک نمایند. در اعتراض خود اطمینان حاصل نماید که دلیل ترس از بازگشت به کشورش را بطور واضح درج نموده‌، مدارکی نیز که استیناف وی را حمایت می‌کند حتماً ارائه نمائید.

اگر درخواست اعتراض یا استیناف شما در مرحله دوم نیز رد شود، پلیس باید تصمیم مکتوب خود را به این شرح که شما ۱۵ روز فرصت دارید ترکیه را ترک نمائید صادر نماید ( دومین ردی در پلیس). شما می‌توانید بوسیله موکلین در خصوص ردی درخواستتان در دادگاه اجرایی ترکیه ادعای حق نمائید، اما باید در طی ۱۵یا ۳۰ روز از تصمیم اتخاذ شده این کار را انجام دهید. دادگاه نیز امکان دارد موافق و یا مخالف تصمیم پلیس باشد.

شما می‌توانید جهت دریافت کمکهای قانونی به هیئت وکلا (بارو) در شهرتان مراجعه نمائید اگر بتوانید تثبیت نمائید که از نظر اقتصادی مشکل دارید، هیئت وکلا به شما خدمات رایگان ارائه خواهد کرد. اما باید مطمئن باشد که موکل تان باید یک پرونده در دادگاه باز نمایند که این باز شدن پرونده ضامن دیپورت شما تا مرحله ختم دادگاه باشد.

منبع:اسماعلی یاری

#ترکیه #اقامت #دیپورت

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید