همکاری گمرکی ایران و ترکیه

 تفاهم‌نامه همکاری گمرکی ایران و ترکیه منتشر شد

به گزارش خبرگزاری فارس در سفری که اخیرا رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به ایران داشته است علاوه بر بحث و تبادل نظر درباره مسائل سیاسی مورد علاقه دو کشور و تحولات منطقه‌ای، در مورد توسعه همکاری‌ اقتصادی و بازرگانی نیز گفت‌وگو شد و در پایان هشت سند همکاری بین طرفین به امضا رسید که یکی از آنها تفاهم‌نامه گمرکی بود.

متن کامل یادداشت تفاهم همکاری‌ گمرکی بین دو کشور که از سوی جمهوری اسلامی ایران توسط  علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی و از سوی ترکیه توسط نورالدین جانیکلی وزیر گمرک و تجارت این کشور به امضا رسیده به شرح زیر است:

یادداشت تفاهم بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه در مورد تبادل الکترونیکی اطلاعات مربوط به جابجایی بین‌المللی وسایل نقلیه و کالا.

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه (منبعد به عنوان طرف‌های متعهد اشاره می‌گردد)؛

با توجه به موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه در مورد همکاری و کمک متقابل در موضوعات گمرکی که در ۲۰۰۰٫۱۱٫۲۳ در آنکارا امضاء شده؛

با عنایت به تمایل طرفین به گسترش کمک اداری متقابل بین سازمان‌های گمرکی برای منافع اقتصادی دو کشور؛با توجه به اهمیت کنترل موثر وسایل نقلیه و کالاها در طول عبور از مرزهای طرفین در گسترش روابط تجاری بین طرفین موثر است؛در راستای هنجارها، استانداردها و توصیه‌نامه‌های سازمان ملل متحد، سازمان جهانی گمرک و شیوه‌های بین‌المللی در مورد تبادل اطلاعات؛با توجه به رویکردهای توصیف شده برای اجرای چارچوب استانداردهای سازمان جهانی گمرک در مورد امنیت و تسهیل تجارت جهانی،

با عنایت به تمایل طرفین برای تسریع رویه‌های گمرکی مربوط به وسایل نقلیه و کالاها؛

با تشخیص اهمیت اصول پنجره واحد و یک بار توقف در مورد فرآیندهای موثر و کارآمد گمرکی؛ با توجه به اصول گسترش همکاری و حسن همجواری؛

با هدف تسهیل رویه‌های عبور مرزی و تراکنش‌های گمرکی؛

در موارد ذیل توافق نمودند:

ماده ۱

تعاریف

در چارچوب این یادداشت تفاهم:

الف) موافقت‌نامه همکاری و کمک متقابل در موضوعات گمرکی به موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران دو دولت جمهوری ترکیه بر مبنای موافقت نامه همکاری و کمک متقابل در موضوعات گمرکی امضاء شده در ۲۰۰۰٫۱۱٫۲۳ برابر ۱۳۷۹ در آنکارا می‌باشد.

ب) «مقامات صلاحیت‌دار طرفین» یعنی از طرف جمهوری ترکیه، وزارت گمرک و تجارت؛ و از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.

پ) «تبادل الکترونیکی داده‌ها» یعنی انتقال الکترونیکی داده‌های تعریف شده بر طبق استانداردهای پذیرفته شده پیامی بین سیستم‌های اطلاعاتی خواهد بود.

ماده ۲

حوزه و هدف

۱- طرفین در چارچوب شرایط این یادداشت تفاهم داده‌های الکترونیکی را در حوزه دروازه‌های مرزی زمینی طرفین با نظر به اطمینان از تسهیل جابجایی بین‌الملل کالاها و وسایل نقلیه، مبادله خواهند بود.

۲- طرفین باید به صورت مستمر مسئول تبادل الکترونیکی داده‌ها و قبل از ورود کالا که در طول رویه‌های گمرکی مربوط به وسایل نقلیه و کالاها و به طور مستقیم و قبل از ورود به قلمرو طرف مقابل باشند.

۳- اطلاعات الکترونیکی قبل از ورود توسط طرفین برای حمایت از امنیت تجارت و تسهیل تجارت مشروع استفاده خواهد شد.

۴- تبادل پیش از ورود داده‌های الکترونیکی طبق پروتکل تبادل داده‌ها که متعاقباً توسط طرفین منعقد خواهد گردید، انجام خواهد شد.

۵- طرفین اطلاعات در مورد فعالان مجاز که به عنوان فعالان اقتصادی مجاز شناخته می‌شوند و برای اعمال سهل‌تر و سریع‌تر مقررات گمرکی که به شرط انعقاد موافقت‌نامه شناخت متقابل توسط طرفین، کمک به تسهیل تجارت خواهد نمود.

ماده ۳

حفاظت از داده‌ها

۱- تبادل الکترونیکی اطلاعات پیش از ورود طبق چارچوب این یادداشت تفاهم از ماهیت محرمانه برخوردار است و به وسیله الزامات رسمی حفظ اطلاعات محرمانه تحت پوشش قرار خواهد گرفت. این نوع اطلاعات از حفاظت معمول در مورد اطلاعات مشابه تحت قوانین مرتبط و شرایط هر دو طرف متعاهد برخوردار خواهد بود.

۲- اطلاعات دریافتی در مورد این یادداشت تفاهم باید فقط به منظور مشخص که در این یادداشت تفاهم آمده مورد استفاده قرار گیرد، از جمله در مراجع قضایی و اقدامات تحقیقی و اداری بوده و به شخص ثالث ارائه نخواهد شد مگر با رضایت کتبی طرفین متعاهد.

ماده ۴

فرآیند اجرای فنی

۱- طرفین متعاهد ملزم به اقدامات ضروری جهت حصول اطمینان از اجرای صحیح و اعمال مستمر این یادداشت تفاهم می‌باشند.

۲- طرفین متعاهد در موارد ذیل مسئول خواهند بود:

الف) تفصیل اجرای شرایط فنی برای تبادل الکترونیکی داده‌ها قبل از ورود کالا؛

ب) شناسایی داده‌ها برای تبادل الکترونیکی داده‌ها قبل از ورود کالا؛

پ) روش‌های تبادل الکترونیکی داده‌ها قبل از ورود کالا؛

۳- پروتکل تبادل داده‌ها را می‌باشد به عنوان جزء لاینفک از این یادداشت تفاهم در نظر گرفت؛

۴- هر دو طرف متعاهد دوره‌ها و برنامه‌های آموزشی را برگزار و یا بازدید مطالعاتی جهت تبادل تجارب، دانش و بهترین شیوه‌های یکدیگر را در اجرای این یادداشت تفاهم ترتیب خواهند داد.

ماده ۵

مذاکرات و حل و فصل اختلافات

۱- برای اجرای صحیح و اعمال مستمر این یادداشت تفاهم طرفین متعاهد جلسات مشاوره‌ای مشترک برگزار و اشخاص رابط خویش را تعیین خواهند کرد. طرفین متعاهد می‌بایست ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ امضای این سند به صورت مکتوب اشخاص رابط خود را به طرف دیگر معرفی نمایند.

۲- در مواقع اضطراری طرفین متعاهد ظرف ۳ روز و حسب درخواست کتبی از طرف مقابل تشکیل جلسه خواهند داد.

۳- هریک از طرفین متعاهد، می‌تواند در خصوص، تفسیر، اجرا و اصلاح این یادداشت تفاهم و یا حل و فصل هرگونه اختلاف احتمالی درخواست مشورت از طرف دیگر داشته باشد.

این مشورت‌ها بین طرف‌های متعاهد می‌بایست مدت ۲۰ روز پس از دریافت درخواست کتبی اجرا شود مگر اینکه به نحو دیگری تصمیم‌گیری شود.

۴- هرگونه اختلاف در مورد تفسیر و اجرای این یادداشت تفاهم از طریق مذاکرات و مشورت‌ها بین دو طرف، و در صورت نیاز از مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.

ماده ۶

کمک

۱- کمک بین طرفین متعاهد در این یادداشت تفاهم به طور مستقیم از طریق اداره گمرک هریک از طرفین صورت خواهد پذیرفت.

۲- درخواست‌های کمک و پاسخ‌های مرتبط و اطلاعات و اسناد پیوست به هر حال می‌بایست به عنوان یک قانون به صورت کتبی به ادارات گمرک طرف دیگر ارسال شود.

در مواقع ضروری درخواست‌ها می‌تواند از طریق تلفنی و الکترونیکی و یا شفاهی صورت پذیرد، لیکن براساس درخواست گمرک دیگر در هر روادید یک درخواست کتبی متعاقباً تسلیم خواهد شد.

۳- این اطلاعات و اسناد تحت کمک اداری طبق این یادداشت تفاهم جهت پیشگیری، تحقیق و اقدام قضایی در مورد تخلفات گمرکی و بدون پیش‌داوری از حقوق طرفین متعاهد و یا اشخاص ثالث مبادله خواهد شد که منجر به یک جریان روان تجارت مشروع بین دو کشور خواهد شد.

ماده ۷

تغییرات

۱- این یادداشت تفاهم در هر زمان که لازم باشد از طریق رضایت کتبی هر دو طرف می‌تواند اصلاح گردد. این اصلاحات مرتبط با این یادداشت تفاهم تحت رویه‌های مذکور در پاراگراف ۱ از ماده ۸ در این سند لازم‌الاجراء خواهد شد.

۲- به هر حال، پروتکل تبادل داده این یادداشت تفاهم فقط از طریق رضایت کتبی طرفین اصلاح خواهد شد.

ماده ۸

به اجرا در آمدن و خاتمه

۱- یادداشت تفاهم حاضر در تاریخ دریافتی از آخرین اعلام کتبی توسط هر یک از طرفیت که به طرف دیگر از طریق دیپلماتیک اعلام شود، لازم‌الاجراء خواهد شد. این اعلام می‌بایست پس از تکمیل سیر مراحل قانونی در مراجع ملی هر دو طرف که نیاز به اجرایی شدن این سند مورد نظر دارد، لازم‌الاجرا خواهد شد.

۲- این یادداشت تفاهم برای مدت نامحدود لازم‌الاجراء خواهد بود مگر آنکه یکی از طرف‌ها به صورت کتبی و از طریق دیپلماتیک قصد خود را از خاتمه این یادداشت تفاهم شش ماه قبل اعلام نماید.

۳- خاتمه این یادداشت تفاهم، فعالیت‌ها و پروژه‌های در حال اقدام را متاثر نخواهد کرد.

ماده ۹

شرایط نهایی

این یادداشت تفاهم بین امضاء کنندگان زیرا با اجازه کامل از طرف دولت‌هایشان منعقد شده است.

انجام شده در تهران در تاریخ ۱۳۹۴٫۱٫۱۸ در دو نسخه و به زبان‌های فارسی، ترکی و انگلیسی؛ که همه به صورت برابر صحیح می‌باشند. در ورت هرگونه اختلاف در تفسیر این یادداشت تفاهم، متن انگلیسی معتبر خواهد بود.

منبع خبرگزاری فارس

#گمرک #صادرات #واردات #ترکیه

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید