آموزش زبان ترکی استانبولی

نرخ بیکاری در ترکیه

نگاهی به نرخ بیکاری در ترکیه

میزان نرخ بیکاری در ترکیه پس از یک دوره ۹ ماهه که در مرز ارقام دو رقمی حرکت می کرد، همسو با کاهش ملموس رشد اقتصادی در این کشور به ۱۰ درصد رسید.

به نقل از ایرنا، بیکاری یکی از مهمترین مشکلات ساختاری و دغدغه های دولت ترکیه است .

بر این اساس ، در دسامبر( آذر و دی ) سال ۲۰۱۲ میلادی تعداد بیکاران این کشور بالغ بر دو میلیون و ۷۹۰ هزار نفر بود که در دسامبر سال ۲۰۱۳ با ۱۹ هزار نفر افزایش به دو میلیون و ۸۰۹ هزار نفر رسید.

در دسامبر سال ۲۰۱۳ میلادی در حالیکه نرخ بیکاری عمومی در ترکیه دو رقمی شد، نرخ بیکاری در بین جوانان که در واقع مهمترین بخش از ساختار بیکاری در این کشور هستند، ۷/۱۸ درصد شد. در دسامبر سال ۲۰۱۲ میلادی نرخ بیکاری در بین جوانان بین ۱۵ تا ۲۴ سال ۸/۱۹ درصد محاسبه شده بود.

موسسه آمار دولتی ترکیه طبق تقویم اعلام داده های مربوط به تحولات اقتصادی این کشور، روز دوشنبه نرخ بیکاری این کشور در ماه دسامبر سال ۲۰۱۳ میلادی را اعلام کرد.

در دسامبر سال ۲۰۱۲ نرخ بیکاری ترکیه در بخش خارج از کشاورزی ۴/۱۲ درصد بود که در دسامبر سال ۲۰۱۳ به ۱/۱۲ درصد کاهش یافته است .

بررسی داده های موسسه آمار دولتی ترکیه نشان می دهد که در دسامبر سال ۲۰۱۳ میزان رشد اشتغال زایی در اقتصاد این کشور به رغم ناملایمات حاکم بر اقتصاد، قابل توجه بوده است.

در دسامبر سال ۲۰۱۲ میلادی تعداد شاغلین در ترکیه ۲۴ میلیون و ۷۶۶ هزار نفر بود که در دسامبر سال ۲۰۱۳ به ۲۵ میلیون و ۲۶۲ هزار نفر رسید. به گفته دیگر میزان اشتغال زایی در اقتصاد ترکیه در یک سال برابر ۴۹۶ هزار نفر بود. در این دوره تعداد شاغلین در بخش کشاورزی با ۱۷۹ هزار نفر کاهش و در مقابل در بخش غیر کشاورزی ۶۷۵ هزار نفر افزایش داشته است.

بر اساس داده های موسسه آمار دولتی ترکیه، ۸/۲۱ درصد شاغلین در ترکیه در بخش کشاورزی، ۶/۱۹ درصد در بخش صنعت، ۹/۶ درصد در بخش ساختمان سازی و ۶/۵۱ درصد در خش خدمات جذب شده اند.

در نگاه کلی، نسبت اشتغال در ترکیه در ماه دسامبر سال ۲۰۱۳ به ۱/۴۵ درصد رسید که نسبت به دسامبر سال ۲۰۱۲ میلادی ۲/۰ واحد افزایش دارد.

داده های سازمان آمار ترکیه حاکی است که نسبت مشارکت در نیروی کار این کشور که در دسامبر سال ۲۰۱۲ میلادی ۵۰ درصد بود، در دسامبر سال ۲۰۱۳ با افزایش کمی به میزان ۱/۰ واحد به ۱/۵۰ درصد رسید. در دسامبر سال ۲۰۱۳ نسبت مشارکت مردان در نیروی کار بدون تغییر نسبت به دوره مشابه قبل به ۹/۷۰ درصد و در بانوان با ۳/۰ واحد افزایش به ۹/۲۹ درصد رسید.

شمار نیروی کار ترکیه در دسامبر سال ۲۰۱۲ برابر ۲۷ میلیون و ۵۵۶ هزار نفر بود که در دسامبر سال ۲۰۱۳ به ۲۸ میلیون و ۷۱ هزار نفر رسیده است.

در این داده ها تعداد جمعیت این کشور در دسامبر سال ۲۰۱۲ میلادی برابر ۷۴ میلیون و ۲۶ هزار نفر بود که در دسامبر سال ۲۰۱۳ به ۷۴ میلیون و ۸۶۷ هزار نفر رسیده که ۵۱ میلیون و ۸۴ هزار نفر از آنها در شهرها و ۲۳ میلیون و ۷۸۳ هزار نفر در مناطق غیر شهری زندگی می کنند.

جمعیت بالای ۱۵ سال ترکیه نیز در این دوره از ۵۵ میلیون و ۱۶۲ هزار نفر به ۵۶ میلیون و ۱۲ هزار نفر رسید که ۳۸ میلیون و ۳۲۸ هزار نفر از آنان در شهرها و ۱۷ میلیون و ۸۶۵ هزار نفر نیز در مناطق غیر شهری زندگی می کنند.

داده دیگری که در ساختار جمعیتی ترکیه از منظر بیکاری جلب توجه می کند، تعداد قابل توجه جمعیتی است که شامل نیروی کار این کشور نیست.

در دسامبر سال ۲۰۱۲ میلادی تعداد جمعیتی که در خارج از نیروی کار قرار داشت بالغ بر ۲۷ میلیون و ۶۰۵ هزار نفر بود. این رقم در دسامبر سال ۲۰۱۳ به ۲۷ میلیون و ۹۴۱ هزار نفر رسید که ۱۹ میلیون و ۴۱۵ هزار نفر از آنان در شهرها و هشت میلیون ۵۲۷ هزار نفر دیگر در مناطق غیر شهری زندگی می کنند.

داده های دیگر حاکی از آن است که نسبت اقتصاد غیر رسمی و یا فعالیتهای اقتصادی خارج از نظام بیمه ترکیه کاهش یافته است. بر اساس محاسبات موسسه آمار دولتی ترکیه نسبت افرادی که در خارج از نظام بیمه های تامین اجتماعی این کشور فعالیت می کنند در یک سال منتهی به دسامبر سال ۲۰۱۳ با ۱/۳ درصد کاهش به ۳/۳۴ درصد رسید.

بیشترین نسبت اشتغال در اقتصاد غیر رسمی ترکیه در بخش کشاورزی دیده می شود که در دوره یک سال از ۸۴ درصد به ۱/۸۲ درصد افت کرده است.

نسبت شاغلینی که بدون استفاده از مزایای بیمه در خارج از بخش کشاورزی فعالیت دارند نیز از ۵/۲۳ درصد به ۲۱ درصد کاهش یافته است.

دولت آنکارا با اصلاح قوانین کار، جریمه های سنگینی برای بکارگیری کارگر در خارج از نظام بیمه های تامین اجتماعی در این کشور وضع کرده و نظارت دقیقی را بر میزان محاسبه تعیین سهم کارگر و کارفرما دارد.

منبع ایرنا
#بیکاری #اشتغال #ترکیه
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید