پذیرش دانشجو

دانشگاه های معتبر ترکیه

فهرست  دانشگاه‌های معتبر ترکیه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ارائه لیستی جدید از دانشگاه‌های معتبر ترکیه در گروه یک اعلام کرد: در گروه‌ دو یا خوب نیز کلیه‌ دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌ عالی‌ کشور ترکیه که‌ مورد تایید شورای‌ آموزش‌ عالی‌ (YÖK) این کشور باشند صرفاً‌ تا سطح‌ کارشناسی‌ ارزشیابی می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل دفتر دانش آموختگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جدیدترین ارزیابی خود لیست دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌ عالی‌ ترکیه را در گروه‌ یک‌ (ممتاز)، برای‌ کلیه‌ دوره‌های‌ تحصیلی اعلام کرد.

اسامی جدیدترین دانشگاههای معتبر ترکیه در گروه یک:

۱) Ege Universitesi یا Aegean University
Anadolu Universitesi (2 یا Anatolia University
۳) Ankara Universitesi یا Ankara University
۴) Ataturk Universitesi یا Ataturk University
۵) Bogazici Universitesi یا Bogazici University
۶) Cukurova Universitesi یا Cukurova University
۷) Dokuz Eylul Universitesi یا Dokuz Eylul University
۸) Gazi Universitesi یا Gazi University Ankara
۹) Hacettepe Universitesi یا Hacettepe University
۱۰) Istanbul Teknik Universitesi یا Istanbul Technical University
۱۱) Istanbul Universitesi یا Istanbul University
۱۲) Marmara Universitesi یا Marmara University
۱۳) Orta Dogu Teknik Universitesi Ankara یا Middle East Technical University
۱۴) Mimar Sinan Universitesi یا Mimar Sinan University
۱۵) Yildiz Teknik Universitesi یا Yilidiz Technical University
۱۶) Bilkent Universitesi یا Bilkent University
۱۷) Karadeniz Teknik Universitesi یا Karadeniz University of Technology

وزارت علوم در گروه‌ دو یا خوب نیز کلیه‌ دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌ عالی‌ کشور ترکیه را که‌ مورد تایید شورای‌ آموزش‌ عالی‌ (YÖK) این کشور باشند را صرفاً‌ تا سطح‌ کارشناسی‌ ارزشیابی می‌کند.

‌نحوه‌ ارزشیابی‌ مدارک‌ تحصیلی‌ دانشگاههای ترکیه:

مدارک Ön Lisans Diplomasi با دو سال‌ تحصیل‌ و کلیه‌ مدارک‌ و تحصیلات‌ نیمه‌ تمام‌ دانشگاهی‌ یا آکادمیک با دو یا سه‌ سال‌ تحصیل‌ در موسسات معتبر در صورت‌ داشتن‌ دیپلم‌ دبیرستان، “کاردانی” ارزشیابی‌ می‌شود.

مدارک Lisans Diplomasi Bachelor بعداز دیپلم‌ دبیرستان، “کارشناسی” ارزشیابی‌ می‌شود.

مدارک Yuksek Lisans Diplomasi Master از دانشگاه‌های‌ گروه‌ یک‌ با شرط‌ داشتن‌ مدرک‌ کارشناسی، “کارشناسی‌ ارشد” ارزشیابی می‌شود.

‌تبصره۱: مدارک Yuksek Lisans پیوسته (کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته)، کارشناسی ارشد ارزشیابی می‌شود.
‌تبصره۲: مدارک‌ موضوع‌ بند ۳ از مراکز آموزش‌ عالی‌ که‌ نامشان‌ در فهرست‌ دانشگاه‌های‌ گروه‌ یک‌ آورده‌ نشده‌ و مورد تایید شورای آموزش عالی (YOK) کشور ترکیه باشد با شرط‌ داشتن‌ معدل‌ ۳ از ۴ به‌ همراه‌ ارایه‌ یک‌ مقاله‌ علمی‌ از رساله‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد در نشریات‌ معتبر بانمایه بین المللی ، “کارشناسی‌ ارشد” ارزشیابی‌ می‌شود.

مدارک Veterner Hekimligi Yuksek Lisans Diplomasi با پنج‌ سال‌ تحصیل‌ پیوسته‌ بعد از دیپلم‌ دبیرستان، از مراکز آموزش عالی که نامشان در فهرست گروه یک آورده شده است “کارشناسی‌ ارشد” در دامپزشکی‌ ارزشیابی‌ می‌شود.

مدارک Doktora Ph.D از دانشگاه‌های‌ گروه‌ یک‌ با شرط‌ دارا بودن‌ مدرک‌ کارشناسی ارشد، “دکترا” ارزشیابی‌ می‌شود.
‌تبصره: مدارک‌ موضوع‌ بند ۵ از مراکز آموزش‌ عالی‌ که‌ نام شان‌ در فهرست‌ دانشگاه‌های‌ گروه‌ یک‌ آورده‌ نشده‌ است و مورد تایید شورای آموزش عالی (YOK) کشور ترکیه باشد به‌ شرط‌ داشتن‌ معدل‌ ۳ از ۴ همراه‌ با ارایه‌ یک‌ مقاله‌ علمی‌ از پایان‌ نامه‌ دوره‌ دکترا در نشریات‌ معتبر نمایه شده بین‌المللی‌ غیرمحلی غیر از ایران‌ و کشور محل‌ تحصیل، “دکترا” ارزشیابی‌ می‌شود.

منبع همشهری

#تحصیل #اقامت #ترکیه

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید