حساب بانکی ترکیه

افتتاح حساب بانکی ترکیه

هزینه افتتاح حساب بانکی و دریافت ویزا یا مستر کارت

هزینه افتتاح حساب بانکی در صورتی که مدارک شخص کامل باشد تنها ۵۰ لیر می باشد

#ترکیه #حساب_بانکی #ثبت_شرکت