تعرفه خدمات در ترکیه

تلگرام ترکیه

لیست خدمات و هزینه های دریافتی توسط سایت جامع ترکیه به شرح ذیل می باشد:

خدماتهزینه (لیر)
حمل و نقل بین ترکیه و ایران و بالعکسبر حسب نوع جنس و مسیر متغیر است (فقط قانونی)
آموزش ترکی خصوصی توسط استاد ترک۱۰۰
ترانسفر فرودگاهی از ۱-۴ نفر۶۰
گرفتن راندوو۵۰
گرفتن شماره مالیاتی۹۰
گرفتن برگه سکونت۹۰
افتتاح حساب بانکی۵۰
گرفتن برگه دنکلینک۱۸۰
ثبت نام مدرسه۹۰
خرید وسایل - روزانه۱۴۰
وصل کردن آب - برق - گاز۹۰
اجاره منزل در هر نقطهبرحسب تعرفه املاک
مترجم روزانه۱۴۰

نرخ های بیمه سلامت 

سنقیمت (لیر)
۶۵ تا ۷۰ سال۱۱۰۰
۰ تا ۵ سال۱۶۰
۶ تا ۱۷ سال۱۶۰
۱۸ تا ۲۵ سال۱۴۵
۲۶ تا ۳۰ سال۱۹۵
۳۱ تا ۳۵ سال۲۰۹
۳۶ تا ۴۰ سال۲۳۵
۴۱ تا ۴۵ سال۳۰۹
۴۶ تا ۵۰ سال۳۱۰
۵۱ تا ۵۵ سال۴۱۰
۵۶ تا ۶۰ سال۵۷۰
۶۱ تا ۶۴ سال۷۴۰