نوشته‌ها

بازداشت پرسنل سابق ترکیه

پرسنل سابق سازمان اطلاعات ترکیه بازداشت شدند

/
بازداشت پرسنل سابق ترکیه با صدور حکم بازداشت شدند پیرو کودتای سال…