نوشته‌ها

تحلیل همه پرسی کردستان عراق

تحلیل همه پرسی کردستان عراق

/
تحلیل کارشناسانه درباره همه پرسی اقلیم کردستان عراقبسیار…
مذاکرات همه پرسی کردستان عراق

مذاکرات در خصوص همه پرسی کردستان

/
مذاکرات همه پرسی کردستان عراق مقامات ارشد نظامی ترکیه و عراق در خصو…
همه پرسی کردستان عراق

همه پرسی کردستان عراق یک تهدید برای ترکیه محسوب می شود

/
ترکیه همه پرسی کردستان عراق را یک تهدید می داند بنعلی ییلدی…