تعرفه خدمات در ترکیه

تلگرام ترکیه

لیست خدمات و هزینه های دریافتی توسط سایت جامع ترکیه به شرح ذیل می باشد:

خدمات
هزینه (لیر)
حمل و نقل بین ترکیه و ایران و بالعکسبر حسب نوع جنس و مسیر متغیر است (فقط قانونی)
آموزش ترکی هر ترم۳۷۰
ترانسفر فرودگاهی از ۱-۴ نفر۱۰۰
گرفتن راندوو۵۰
گرفتن شماره مالیاتی۱۰۰
گرفتن برگه سکونت۱۰۰
افتتاح حساب بانکی۵۰
گرفتن برگه دنکلینک۲۰۰
ثبت نام مدرسه۱۰۰
خرید وسایل - روزانه۱۵۰
وصل کردن آب - برق - گاز۱۰۰
اجاره منزل در هر نقطهبرحسب تعرفه املاک
مترجم روزانه۲۰۰

نرخ های بیمه سلامت 

سن
قیمت (لیر)
۶۵ تا ۷۰ سال۱۱۰۰
۰ تا ۵ سال۲۰۰
۶ تا ۱۷ سال۲۰۰
۱۸ تا ۲۵ سال۱۴۵
۲۶ تا ۳۰ سال۱۹۵
۳۱ تا ۳۵ سال۲۰۹
۳۶ تا ۴۰ سال۲۳۵
۴۱ تا ۴۵ سال۳۰۹
۴۶ تا ۵۰ سال۳۱۰
۵۱ تا ۵۵ سال۴۱۰
۵۶ تا ۶۰ سال۵۷۰
۶۱ تا ۶۴ سال۷۴۰